შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გასულ წელს ყველაზე მაღალი – 100 ათას ლარზე მეტი ხელფასი 22 998 პირს ჩაერიცხა

გასულ წელს ყველაზე მაღალი – 100 ათას ლარზე მეტი ხელფასი 22 998 პირს ჩაერიცხა.

დასაბეგრი შემოსავლის მოცულობამ კი ამ პირებისთვის 5 352 512 486 ლარი შეადგინა. ამის შესახებ მონაცემებს შემოსავლების სამსახური აქვეყნებს.

აღსანიშნავია ისიც, რომ 2022 წელს 100 ათას ლარზე მეტი ხელფასის სახით 17 706 ადამიანს ჩაერიცხა. თანხის მოცულობამ კი 4 164 953 632 ლარი შეადგინა.

ამასთან, შემოსავლების სამსახურის მონაცემებითვე, გასულ წელს 100 ლარზე ნაკლები ხელფასი 4 744 პირს ჩაერიცხა.

ყველაზე მეტის – 155 157 ადამიანის წლიურმა ხელფასმა კი 15-დან 20 ათას ლარამდე შეადგინა. 104 767 ადამიანის წლიური ხელფასი კი 2023 წელს 20 ათასიდან 25 ათას ლარის დიაპაზონში იყო.