შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გიორგი (გოგიტა) დათაშვილის მემორიალური ტურნირი

გიორგი (გოგიტა) დათიაშვილის მემორიალური ტურნირი.