შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის ბიუჯეტი 2024 წელს 80 მილიონი ლარი იქნება