შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მერია კიდევ ოთხი შტატის დამატებას ითხოვს