შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მესამე სკოლაში ქაღალდებს ცეცხლი გაუჩნდა