შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მუნიციპალიტეტის ათამდე სოფელს საბავშო ბაღი არ აქვს