შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორის მუნიციპალიტეტის 2024 წლის ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვა