შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში ე.წ. მწოლიარე პოლიციელები მომრავლდა?!