შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში კონკურს-ფესტივალი ,,ქორეოექო,, გაიმართა