შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში მოსაცდელებთან დამონტაჟებული ტაბლოები არ მუშაობს?!