შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში რუსთაველის ქუჩის ცალმხრივად გადაკეთებას ითხოვენ