შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში საბავშო ბაღებში დასაქმებულებს ხელფასი 100 ლარით გაეზრდებათ?!