შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გურამ პაპიტაშვილის საცხოვრებელი სახლის ფასადზე მემორიალური დაფა გაიხსნა