შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დანტე დარდიანის წიგნის პრეზენტაცია