შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

დეპუტატის ინიციატივა

https://www.youtube.com/watch?v=WgQZXQmtiiU