შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ევროკავშირში გაწევრიანების მხარდამჭერთა რიცხვი გაიზარდა