შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ინფრასტრუქტურული პროექტები დეპუტატების გარეშე იგეგმება?!