შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ლარში აღებულ 180 ათასზე მეტ სესხზე პროცენტი მცირდება