შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანი 100 წლის გახდა