შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მთავრობა დღეს 19 საკითხზე იმსჯელებს

დღეს საქართველოს მთავრობის სხდომა გაიმართება. მინისტრთა კაბინეტი დღის წესრიგით გათვალისწინებულ 19 საკითხს განიხილავს. 

1. საქართველოს კანონის პროექტი „საქართველოს 2023 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ“ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

2. საქართველოს კანონების პროექტი „საქართველოს საგადასახადო კოდექსში ცვლილების შეტანის
შესახებ“

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი

3. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების პირდაპირი მიყიდვის ფორმით პრივატიზების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

4. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ფიზიკურ პირ მერაბ მამულაშვილისათვის აღნაგობის უფლებით გადაცემის თაობაზე თანხმობის მიცემის შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

5. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ნივთების შპს „ეცერისათვის“ იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიცემის შესახებ“

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

6. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების შპს „მტკვარი ჰესისათვის” იჯარის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის გაცემის შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

7. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „კახეთის მზეს“ შორის ,,ბადიაურის მზის ელექტროსადგურის’’ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

8. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ჰაიდრო ინვესტ ჯი ეი“-ს შორის „ღობიშური ჰესის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

9. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობასა და შპს „ახალ ენერგიას“ შორის „ნოწარულა 2 ჰესის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

10. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობასა და შპს ,,ახალ ენერგიას’’ შორის ,,ნოწარული 3 ჰესის’’ შესახებ 2021 წლის 23 თებერვალს დადებულ ხელშეკრულებაში რიგი ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

11. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „სადმელი ჰესს“ შორის „სადმელი ჰესის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

12. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „რაჭა ჰაიდრო“ შორის „რიონი-ჭანჭახი ჰესის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

13. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „იუნაითიდ ფაუერ ენერჯის“ შორის „დევაში ჰესის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

14. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ჩერო ენერჯი-ვესტს“ შორის „ჩერო ენერჯის ქარის ელექტროსადგურის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

15. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ჰაიდრო ინვესტ ჯი ეის“ შორის „ცხენისწყალი 1 ჰესის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

16. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს „ქარელი ვინდს“ შორის „ქარელის ქარის ელექტროსადგურის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

17. საქართველოს მთავრობის განკარგულების პროექტი ,,საქართველოს მთავრობას და შპს ,,ჰაიდრო ინვესტ ჯი ეი“-ს შორის „ზესხო 1 ჰესის“ შესახებ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ”

მომხსენებელი: ლ. დავითაშვილი

18. საქართველოს მთავრობის განკარგულებების პროექტები ,,პირისათვის საერთაშორისო კომპანიის სტატუსის მინიჭების შესახებ”
(5 პროექტი)

მომხსენებელი: ლ. ხუციშვილი


19. საქართველოს მთავრობის დადგენილების პროექტი ,,ერთიანი ჯანმრთელობის სისტემის განვითარების 2023-2025 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ”

მომხსენებელი: ზ. აზარაშვილი