შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მრავალშვილიანი ოჯახი წლებია დახმარებას უშედეგოდ ითხოვს