შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მძღოლებისთვის მესამე პირის დაზღვევა სავალდებულო ხდება?!