შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ნიქოზში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი გაიხსნა