შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ნუგზარ სხირელის მემორიალური ტურნირი თავისუფალ ჭიდაობაში

ნუგზარ სხირელის მემორიალური ტურნირი ჭიდაობაში.