შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ოპოზიცია საარჩევნო ბარიერის დაწევას ითხოვს