შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პირველადი სამედიცინო დახმარება – შეხვედრა სკოლის ექიმებთან