შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პრეზიდენტის იმპიჩმენტის საკითხი და შეფასებები გორში