შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საარსებო მინიმუმი 4.7 ლარით შემცირდა – საქსტატი