შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა ოდენობა 2021 წელს 2.8% – ით გაიზარდა

საარსებო შემწეობის მიმღებ პირთა ოდენობა 2021 წელს 2.8% – ით გაიზარდა – ინფორმაციას სტატისტიკის ეროვნული სამსახური საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს.

2020 წელს სახელმწიფოს დახმარებას 483 702 ადამიანი ანუ, მოსახლეობის 13% იღებდა. 2021 წელს კი, საქსტატის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შემწეობის მიმღებ პირთა ოდენობა 587 524 მოქალაქემდე, ანუ სრული მოსახლეობის 15.8%-მდე გაიზარდა.