შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საარჩევნო ელექტრონული ტექნოლოგიები პირველი ოქტომბრის შუალედური რიგგარეშე არჩევნებზე