შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საზაფხულო ბაღებში რეგისტრაცია დაიწყო