შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საიას წერილი საგარეო საქმეთა სამინისტროში