შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სარეზერვო სამსახურის გავლა შიდა ქართლის რეგიონშიც იქნება შესაძლებელი