შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქსტატის მონაცემებით იანვარ-აპრილში ეკონომიკა 9%-ით გაიზარდა