შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

„საქსტატი“ – 2023 წელს საქართველოს ეკონომიკა 7%-ით გაიზარდა