შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სოციალურად დაუცველი თუ დასაქმებაზე უარს იტყვის შესაძლოა დახმარება შეუჩერდეს