შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილებები შედის – ცნობილია რა შემთხვევაში მიიღებთ დამატებით სოციალურ დახმარებას

სოციალური დახმარების გაცემის წესში ცვლილებები შედის – ცნობილია რა შემთხვევაში მიიღებთ დამატებით სოციალურ დახმარებას.