შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ფორსეტის” პარტნიორობის ფარგლებში metalab.ge -ზე კვლევის შედეგები გამოქვეყნდა