შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქარელის საკრებულოს წევრებმა სასამართლოს მიმართეს