შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქვეყნის მაშტაბით ცხოვებელის უფასო სტერლიზაცია-კასტრაცია მიმდინარეობს