შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

შიდა ქართლში 244 ათასი ადამიანი ცხოვრობს

საქსტატის მონაცემებით, 2024 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობის 61% საქალაქო დასახლებებში ცხოვრობს. ამასთან, ქ. თბილისის მოსახლეობა მთლიანი მოსახლეობის მესამედზე მეტს შეადგენს.

უფრო კონკრეტულად კი, ყველაზე ბევრი და ყველზე ცოტა ადამიანი საქართველოს შემდეგ რეგიონებში ცხოვრობს:

  • ქ. თბილისი – 1 258 მლნ
  • იმერეთი – 442 ათასი
  • ქვემო ქართლი – 436 ათასი
  • აჭარის ა.რ. – 363 ათასი
  • კახეთი – 299 ათასი
  • სამეგრელო-ზემო სვანეთი – 287 ათასი
  • შიდა ქართლი – 244 ათასი
  • სამცხე-ჯავახეთი – 142 ათასი
  • გურია – 101 ათასი
  • რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი – 26 ათასი

სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით, 2024 წლის 1-ლი იანვრის მდგომარეობით, საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ 3 694 600 ათასი კაცი შეადგინა, რაც წინა წლის შესაბამისი პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით 1.1%-ით ნაკლებია.