შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ძაღლისა და კატის მიკედლება საბავშვო ბაღების, სკოლების, საბავშვო და სპორტული მოედნების, მეტროპოლიტენის, ბაზრის, სამედიცინო კლინიკების, ავტოსადგურებისა და სასაფლაოს ტერიტორიაზე დაუშვებელი იქნება

ძაღლისა და კატის მიკედლება საბავშვო ბაღების, სკოლების, საბავშვო და სპორტული მოედნების, მეტროპოლიტენის, ბაზრის, სამედიცინო კლინიკების, ავტოსადგურებისა და სასაფლაოს ტერიტორიაზე დაუშვებელი იქნება.

ასეთი აკრძალვა “შინაურ ბინადარ ცხოველთა შესახებ“ კანონპროექტით შემოდის, რომელიც პარლამენტს “ქართული ოცნების“ დეპუტატებმა წარუდგინეს.

ამავე პროექტით, ბინათმესაკუთრეთა მფლობელობაში არსებული მიწის ნაკვეთის შემთხვევაში, ცხოველის მიკედლება ბინათმესაკუთრეთა უმრავლესობის თანხმობის საფუძველზე იქნება დასაშვები.

პროექტის გათვალისწინებით, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს უფლება აქვთ უპატრონო ცხოველი მიიკედლონ.

მიმკედლებელი ვალდებული იქნება იყოს რეგისტრირებული მიმკედლებლად მონაცემთა ერთიან ბაზაში; უზრუნველყოს მიკედლებული ცხოველის ანტირაბიული ვაქცინაცია; მიაწოდოს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოს მიკედლებული ცხოველის ერთ კვირაზე მეტი ვადით გაუჩინარების ან სიკვდილის შემთხვევაში; ასევე მიაწოდოს ინფორმაცია მუნიციპალიტეტის უფლებამოსილ ორგანოს, თუ მიკედლებულ ცხოველს გამოუვლინდა სხვა ცხოველისათვის ან ადამიანისათვის საშიში დაავადება ან ასეთი დაავადების საეჭვო ნიშნები.