შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ძლიერები ძალადობის წინააღმდეგ,, – ტურნირი გორში

,,ძლიერები ძალადობის წინააღმდეგ,, – ტურნირი გორში.