შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ხაშურის მერია საპროექტო განაცხადის შედგენისთვის 38 135 ლარს დახარჯავს

ხაშურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გზების მოასფალტების“ საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენის მომსახურების შესყიდვაში ხაშურის მერია 38 135 ლარს დახარჯავს

შესყიდვის ტიპი ელექტრონული ტენდერი აუქციონის გარეშე (NAT)

განცხადების ნომერი  NAT230000706

წინადადებების მიღების ბოლო ვადა 27.01.2023 12:30

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 38 135 ლარი

სამუშაოების შესრულების ვადა  ხელშეკრულების გაფორმებიდან 40 კალენდარული დღე