შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

2023 წლის გამოცდები დასრულდა