სამაუწყებლო კომპანია ''თრიალეთი''  თქვენი რეკლამის საუკეთესო  საშუალებაა!თქვენი განცხადება ეთერში მთელი დღის განმავლობაში საუკეთესო დროს 20-ჯერ გაივლის.                            


რეკლამა

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია

დანართი N1

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას

შპს ტელე-რადიო კომპანია "თრიალეთი"

                                                                     (მაუწყებლის დასახელება)

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია

გაცნობებთ, რომ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და წინასაარჩევნო (პოლიტიკური)  რეკლამის განთავსებისთვის საეთერო დრო გამოყოფილია 2016 წლის 1 აგვისტოდან  2016 წლის 7 აგვისტომდე; პერიოდულობით ყოველდღე.

 

ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი საეთერო დროის ხანგრძლივობა შეადგენს 120 წთ-ს, მათ შორის უფასო საეთერო დრო  0 წთ-ს; დღე-ღამის განმავლობაში მაუწყებლობის საერთო ხანგრძლივობა 24 სთ. გამოქვეყნებულია ვებ გვერდზე   www.trialeti.ge

 

საეთერო დროის ტარიფი:

 

სამუშაო დღეები

პროგრამის გასვლის დრო

პროგრამა

გასვლის დღე

ბლოკის პოზიცია

(____ წთ. ფასი ლარებში)

გადაცემამდე

გადაცემაში

7:00

მუსიკა

ყოველდღე

550

550

8:00

ახალი ამბები "თრიალეთი"

ყოველდღე

550

550

8:30

მუსიკა

ყოველდღე

550

550

10:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

550

550

11:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

550

550

12:00

აირჩიე სიმღერა

ყოველდღე

550

550

13:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

550

550

14:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

550

550

15:00

ჩვენი დრო

ყოველდღე

550

550

18:00

ჩვენი დრო

ყოველდღე

690

690

18:45

ახალი ამბები "თრიალეთი"

ყოველდღე

690

690

19:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

690

690

20:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

690

690

21:00

მუსიკა

ყოველდღე

690

690

22:00

ახალი ამბები "თრიალეთი"

ყოველდღე

690

690

22:30

განცხადებები

ყოველდღე

690

690

22:40

აირჩიე სიმღერა

ყოველდღე

690

690

0:00

ახალი ამბები "თრიალეთი"

ყოველდღე

550

550

0:30

ჩვენი დრო

ყოველდღე

550

550

5:00

მუსიკა

ყოველდღე

550

550

 

უქმე დღეები

პროგრამის გასვლის დრო

პროგრამა

გასვლის დღე

ბლოკის პოზიცია

(____ წთ. ფასი ლარებში)

გადაცემამდე

გადაცემაში

7:00

მუსიკა

ყოველდღე

550

550

8:00

ახალი ამბები "თრიალეთი"

ყოველდღე

550

550

8:30

მუსიკა

ყოველდღე

550

550

10:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

550

550

11:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

550

550

12:00

აირჩიე სიმღერა

ყოველდღე

550

550

13:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

550

550

14:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

550

550

15:00

ჩვენი დრო

ყოველდღე

550

550

18:00

ჩვენი დრო

ყოველდღე

690

690

18:45

ახალი ამბები "თრიალეთი"

ყოველდღე

690

690

19:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

690

690

20:00

თოქ-შოუ

ყოველდღე

690

690

21:00

მუსიკა

ყოველდღე

690

690

22:00

ახალი ამბები "თრიალეთი"

ყოველდღე

690

690

22:30

განცხადებები

ყოველდღე

690

690

22:40

აირჩიე სიმღერა

ყოველდღე

690

690

0:00

ახალი ამბები "თრიალეთი"

ყოველდღე

550

550

0:30

ჩვენი დრო

ყოველდღე

550

550

5:00

მუსიკა

ყოველდღე

550

550

 

განაწილების გრაფიკი:

 

საარჩევნო სუბიექტის N

 

საეთერო დრო

კვირის დღე და რიცხვი

ორშ./____

სამშ./_____

ოთხშ./____

ხუთშ./____

პარ./____

შაბათი/___

კვირა/____

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინფორმაცია წინა კვირის განმავლობაში გაწეული მომსახურების შესახებ:

წინა კვირის განმავლობაში მომსახურება არ გაწეულა. ____________________________________________________________________________________________________________

წინა კვირის სამაუწყებლო ბადის ჩანაწერი უწყვეტი ქრონომეტრაჟით  თან ერთვის _____ DVD დისკის სახით;

 

14 აგვისტო  2016 წ.

ტელე-რადიო კომპანია "თრიალეთი".

გენერალური დირექტორი:  ჯონდო ნანეტაშვილი              _____________________________

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)                                                      (ხელმოწერა)    

 

 

 

 

 

დანართი N2

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიას

რადიო "თრიალეთი"

მაუწყებლის ყოველკვირეული ინფორმაცია

გაცნობებთ, რომ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და წინასაარჩევნო (პოლიტიკური)  რეკლამის განთავსებისთვის საეთერო დრო გამოყოფილია 2016 წლის 15 აგვისტოდან  2016 წლის 21 აგვისტომდე; პერიოდულობით ყოველდღე.

 

ერთი დღის განმავლობაში გამოყოფილი საეთერო დროის ხანგრძლივობა შეადგენს 120 წთ-ს, მათ შორის უფასო საეთერო დრო  0 წთ-ს; დღე-ღამის განმავლობაში მაუწყებლობის საერთო ხანგრძლივობა 24 სთ. გამოქვეყნებულია ვებ გვერდზე   www.trialeti.ge

 

საეთერო დროის ტარიფი:

 

სამუშაო დღეები

პროგრამის გასვლის დრო

პროგრამა

გასვლის დღე

ბლოკის პოზიცია

(1 წთ. ფასი ლარებში)

გადაცემამდე

გადაცემაში

24 საათი

მუსიკალური გადაცემები

ყოველდღე

85

85

 

უქმე დღეები

პროგრამის გასვლის დრო

პროგრამა

გასვლის დღე

ბლოკის პოზიცია

(1 წთ. ფასი ლარებში)

გადაცემამდე

გადაცემაში

24 საათი

მუსიკალური გადაცემები

შაბათიკვირა

85

85

 

განაწილების გრაფიკი:

 

საარჩევნო სუბიექტის N

 

საეთერო დრო

კვირის დღე და რიცხვი

ორშ./____

სამშ./_____

ოთხშ./____

ხუთშ./____

პარ./____

შაბათი/___

კვირა/____

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

უფასი

ფასიანი

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ინფორმაცია წინა კვირის განმავლობაში გაწეული მომსახურების შესახებ:

წინა კვირის განმავლობაში მომსახურება არ გაწეულა. ____________________________________________________________________________________________________________

წინა კვირის სამაუწყებლო ბადის ჩანაწერი უწყვეტი ქრონომეტრაჟით  თან ერთვის _____ DVD დისკის სახით;

14 აგვისტო  2016 წ.

 ტელე-რადიო კომპანია "თრიალეთი".   რადიო "თრიალეთი"

გენერალური დირექტორი:  ჯონდო ნანეტაშვილი              _____________________________

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)                                                      (ხელმოწერა)      

 

 
უკან

 

 

 

 

გადაცემები
გზა ამბულატორიამდე
სიცოცხლის დილემა
საზოგადოებრივი ჯანდაცვა და ცნობიერება
ნიჭიერი ახალგაზრდები
ახალგაზრდა სამოქალაქო აქტივისტები
ახალგაზრდების სურვილები და რეალობა
მრავალეთნიკური წითელუბანი 07/25/2017
დაკეტილი სახლები და ღია კარი მიგრაციისთვის
იძულებითი მიგრაცია
ებრაელების მიგრაცია სურამიდან
სოფელი პროგრამის, ბურთი მოედნის გარეშე
აფრიკა თბილისში
დერეფანი
თვითმმართველობის გუშაგები
ეზოში მიუსაფარი ძაღლია
კვირის პერსონა
22:00
მსოფლიო ამბები
კვირა 18:00
ვიდეო არქივი
ეს რადიო
ძაღლი, რომელიც ითვლის
ლევან ქურდაძე წლებია სახლიდან არ გასულა
ეს საინტერესოა - გამოგონებები
ექსპრეს-ინტერვიუ ზაქარია ქუცნაშვილთან
ყველა ვიდეო
გამოკითხვა

 

 

 

 

 

ვალუტის კურსი

2012-2015 ყველა უფლება დაცულია

Created by SPAR.GE