საარჩევნო კამპანიასთან, აგიტაციასთან დაკავშირებით ზოგიერთ საკითხს საკრებულომ კენჭი უყარა

Related posts