ძლიერი სეტყვა ქარელში

ცოტა ხნის ძინ ძლიერი სეტყვა იყო ქარელში, რომელიც დაახლოებით 15-20 წუთს გაგრძელდა. ადგილობრივების ცმობით განადგურებულ ია მოსავალი, ხეხილის ბაღები და ნათესები.

Related posts