დავით რაზმაძე – საკრებულოს თავმჯდომარემ გასცა პასუხი იმ არაკაცს რომელსაც სალარიძე ქვია

Related posts