სკოლების მოვლა-პატრონობა ადგილობრივ თვითმმართველობებს გადაეცათ

Related posts